Kosten

De kosten van mijn werkzaamheden hangen er in eerste instantie vanaf of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als dat niet het geval is, is het uurtarief van toepassing. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u daar een beroep op doen voor de advocaatkosten. Bij een positieve uitkomst van een procedure betaalt UWV een proceskostenvergoeding die worden verrekend met de eigen bijdrage of de declaratie.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mensen met lagere inkomens kunnen in aanmerking komen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel ‘toevoeging’ genoemd. U betaalt dan (per procedure) een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Via de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt alle informatie vinden over de voorwaarden en mogelijkheden: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen . Griffierechten vallen niet onder deze subsidieregeling en moet u dus zelf betalen. Hetzelfde geldt voor kosten van medisch advies of opvragen van medische informatie.

Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand zal ik factureren op basis van een uurtarief. Voor particulieren is dit uurtarief € 200,= inclusief btw. Voor bedrijven en andere zakelijke cliënten is het uurtarief € 200,= exclusief btw. Ik reken verder geen kantoorkosten dus het tarief is all-in. Voor reistijd geldt een afwijkend uurtarief.
Uiteraard ontvangt u bij iedere declaratie een heldere specificatie van de bestede tijd. Het is mogelijk van tevoren afspraken te maken over een vast tarief. Bij het intakegesprek zal dit aan de orde komen.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt met dekking voor procedures inzake Ziektewet, WIA, WAO of Wajong dan kunt u de verzekeringsmaatschappij vragen de advocaatkosten te betalen. U moet de zaak dan wel eerst bij de verzekering aanmelden. De verzekeraar zal dan eerst beoordelen of een procedure mogelijk is en enige kans van slagen heeft.
Vaak wordt u aangeboden gebruik te maken van een van de juristen of advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij. U bent echter niet verplicht daar gebruik van te maken! U hebt recht op vrije advocaatkeuze. Als de verzekeringsmaatschappij ermee akkoord gaat dat ik de zaak ga behandelen maak ik vervolgens financiële afspraken met de verzekeringsmaatschappij. Vaak geldt een bepaald maximum aan te vergoeden kosten maar dat maximumbedrag is bijna altijd veel hoger dan het totaal van mijn declaraties.

Proceskostenvergoeding

Wanneer een procedure gewonnen is, moet UWV een proceskostenvergoeding betalen. Die vergoeding is meestal kostendekkend als u gesubsidieerde rechtsbijstand had. U krijgt dan de volledige eigen bijdrage vergoed, plus het griffierecht. De proceskostenvergoeding is overigens vaak hoger dan de eigen bijdrage. Het restant van de proceskostenvergoeding wordt afgetrokken van de vergoeding die de overheid mij betaalt voor mijn werkzaamheden.

Als de werkzaamheden op basis van het uurtarief zijn gedeclareerd is de proceskostenvergoeding vaak niet kostendekkend. Dat komt omdat de proceskostenvergoeding forfaitair, dus met vaste bedragen, wordt berekend en niet op basis van werkelijke kosten. De proceskostenvergoeding wordt in zijn geheel aan u doorbetaald, samen met de vergoeding voor het griffierecht.

Medische kosten worden op een afwijkende manier vergoed. In principe worden alle door de medisch adviseur gewerkte uren vergoed maar het vergoede uurtarief is vaak lager dan het uurtarief dat de medisch adviseur hanteert. Een deel van de kosten blijft dan voor uw rekening.

Derdengelden

Advocatenkantoor Louise van der Veen kan geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor niet beschikt over een stichting derdengelden.