Na weigering WIA alsnog een WIA-uitkering krijgen?

Als UWV geen WIA-uitkering toekent en de bezwaartermijn van zes weken loopt nog dan is het advies altijd om bezwaar in te dienen. Zie elders op deze site hoe wij u daarbij kunnen helpen. Deze blog gaat echter over de situatie dat die termijn al een tijdje is verlopen en dat uw gezondheid slechter is geworden. Zijn er dan nog mogelijkheden?

Melding toegenomen klachten

In de wet staan regels voor de situatie dat bij een verslechtering van de gezondheid alsnog een WIA-uitkering kan worden toegekend. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

  1. De verslechtering moet binnen vijf jaar na de weigeringsdatum zijn begonnen. Staat bijvoorbeeld in de brief van UWV dat per 1 februari 2021 uitkering is geweigerd dan valt een verslechtering tot en met 31 januari 2026 onder deze regeling.
  2. De verslechtering van de gezondheid moet gaan om klachten die bij de eerdere WIA-beoordeling zijn meegenomen. In de wet wordt dat ‘uit dezelfde oorzaak’ genoemd. Was er destijds bijvoorbeeld sprake van rugklachten en heeft UWV daarmee rekening gehouden dan kan alleen toename van die klachten alsnog tot uitkering leiden. Gaat de verslechtering om andere klachten, bijvoorbeeld polsklachten, dan kan dat alleen tot toekenning van uitkering leiden als die verslechtering binnen vier weken na de weigeringsdatum is begonnen.
  3. De toegenomen klachten moeten leiden tot arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. Niet elke toename van klachten leidt alsnog tot (toename van) arbeidsongeschiktheid. De mate van arbeidsongeschiktheid moet minimaal 35% zijn om alsnog uitkering te kunnen krijgen. Kort gezegd betekent dat dat u in ander werk per uur minimaal 35% minder kunt verdienen.

Aanvraag indienen bij UWV

U kunt via de website van UWV een formulier invullen waarin u uitlegt dat uw gezondheid slechter is geworden en dat u herbeoordeling wilt. UWV zal dan een onderzoek laten doen door een verzekeringsarts. Die kijkt of uw beperkingen zijn toegenomen. Als de verzekeringsarts vindt dat er geen toename is van de beperkingen dan kan er geen WIA-uitkering worden toegekend. U kunt daartegen nog wel bezwaar aantekenen.
Vindt de verzekeringsarts dat de beperkingen wél zijn toegenomen dan zal de arbeidsdeskundige kijken of u met die toegenomen beperkingen nog kunt werken en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Verschilt dat minstens 35% van wat u vroeger verdiende dan komt u alsnog in de WIA. De hoogte van de uitkering hangt af van het percentage en van wat voor uitkering u al hebt gehad. Het kan soms zin hebben toch bezwaar in te dienen tegen deze beslissing, ook al is er uitkering toegekend.

Dat UWV geen WIA-uitkering heeft toegekend betekent dus niet dat de WIA voor altijd voor u afgesloten is. Er zijn wel degelijk mogelijkheden. Wijst UWV uw aanvraag om alsnog WIA te krijgen af dan kunt u bezwaar indienen. Als u vragen heeft over zo’n herbeoordeling of over een lopende bezwaar- of beroepszaak dan kunt u altijd vrijblijvend bellen!

Louise van der Veen

050 2030447