Rechtbank fluit UWV terug bij vaststellen WIA-uitkering

Als ik zo’n tekst boven een krantenartikel zie denk ik meestal dat die door een al te enthousiaste krantenkoppenmaker is geschreven maar in dit geval was het de kop van het nieuwsbericht van de rechtbank zelf (https://bit.ly/3HuiMJM). Mijn nieuwsgierigheid was in elk geval wel gewekt en, zo bleek na lezing van het (heel helder en duidelijk geformuleerde) nieuwsbericht, terecht.

Het nieuwsbericht ging over een zaak waarin de rechter via een mooie juridische redenering tot de conclusie kwam dat UWV artikel 16 Dagloonbesluit niet had moeten toepassen. Heel kort gezegd ging de zaak om de berekening van het dagloon voor een WIA-uitkering van een jonge vrouw die, aansluitend aan haar studie, na een paar maanden in haar eerste echte baan te hebben gewerkt ernstig ziek werd. De toepassing van de dagloonregels viel voor haar zo nadelig uit dat de rechtbank dat onevenredig vond met de doelen van die regels (artikel 16 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen).

De rechtbank vond dat die regels in dit bijzondere individuele geval niet toegepast hadden moeten worden omdat ze zulke schrijnende en nadelige gevolgen hadden. De uitkering van de vrouw kwam namelijk uit op € 182,42 bruto per maand terwijl ze in de twee maanden die ze had gewerkt in totaal ongeveer € 2.700,= bruto had verdiend. De vrouw raakte met haar gezin in (financiële) problemen en had daarnaast ook al heel veel leed te verduren door haar ziekte en de behandelingen.

Opvallend is dat UWV zelf ook al bij de minister had aangekaart dat de WIA-dagloonregels in sommige situaties onevenredig nadelig uitpakken. Daarbij was een voorbeeld gegeven dat vergelijkbaar is met de situatie in de bovengenoemde zaak. UWV zag geen juridische ruimte om de regels in deze concrete zaak niet toe te passen maar de rechtbank heeft die ruimte dus wel gevonden.

Je kunt de uitspraak interpreteren als ‘een nieuwe koers in de rechtspraak naar aanleiding van de Toeslagenaffaire’ of ‘toepassing van de menselijke maat’. Naar mijn mening heeft de rechtbank hier gewoon de juridische ruimte gezocht en gevonden om met toepassing van de bestaande regels (met name artikel 3: 4 tweede lid Algemene wet bestuursrecht) tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Hoewel het de zaak heeft verloren denk ik dat UWV het wel eens is met de uitkomst.

Omdat het om heel specifieke individuele en bijzondere omstandigheden ging kan je niet zeggen dat de betreffende regels nu niet meer gelden maar duidelijk is wel dat verandering van die regels nodig is. Hopelijk zorgt deze uitspraak ervoor dat dat snel wordt aangepakt. Voor de jonge vrouw uit deze uitspraak (en haar gezin) heeft de rechtbank gelukkig al een oplossing gevonden.

Louise van der Veen
Advocaat in WIA/Ziektewet/WAO/Wajong-zaken