WAO-uitkering

De WAO is de voorloper van de WIA. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt voor beide uitkeringen in feite op dezelfde manier vastgesteld: vergelijking van het loon voor uitval met het loon dat verdiend kan worden met geschikt ander werk (zie hierboven). Verschil zit ‘m vooral in de soorten uitkering en de duur daarvan.

Ook al is er al jaren recht op een WAO-uitkering dan betekent dat niet dat UWV geen herbeoordeling kan doen. In de praktijk gebeurt dat niet vaak meer maar er is geen sprake van definitieve toekenning tot de pensioenleeftijd.

Niet eens met de beslissing van UWV?

Als UWV een beslissing neemt over de WAO-uitkering wordt dat altijd schriftelijk meegedeeld. Als u het niet eens bent met die beslissing moet binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend (of een beroepschrift als de bezwaarprocedure afgelopen is). Voor een bezwaarschrift kunt u overigens ook al een advocaat inschakelen; daar hoeft u niet mee te wachten tot een eventuele procedure bij de rechtbank. Belt u mij vrijblijvend om te overleggen over de mogelijkheden!

Meer over de procedures tegen beslissingen van UWV leest u hier.