WIA-uitkering

De WIA-uitkering is een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Langdurig wil zeggen: langer dan twee jaar. De uitkering kan alleen toegekend worden aan degenen die vanuit een baan of vanuit de WW arbeidsongeschikt is geworden.

Hoe wordt de arbeidsongeschiktheid vastgesteld?

Voor toekenning van een WIA-uitkering moet de mate van arbeidsongeschiktheid minimaal 35% zijn. Dit wordt vastgesteld door een vergelijking van het vroegere uurloon (het ‘maatmanloon’) en het uurloon dat iemand volgens UWV in ander werk nog kan verdienen (de ‘resterende verdiencapaciteit’). Voordat de arbeidsdeskundige van UWV de resterende verdiencapaciteit vaststelt  zal de verzekeringsarts van UWV een medische beoordeling doen. De verzekeringsarts bepaalt dan wat iemands fysieke en psychische beperkingen zijn en legt die vast in de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). De FML is de basis voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Soorten uitkeringen

De WIA heeft verschillende soorten uitkeringen. Wie voor 35% of meer arbeidsongeschikt is krijgt een uitkering van 70% van in principe het laatstverdiende loon (de loongerelateerde uitkering: LGU)). Deze uitkering duurt maximaal twee jaar. Inkomsten worden gekort waarbij 30% wordt vrijgelaten. Het totaal van inkomsten en uitkering is altijd hoger dan alleen de uitkering.

Wie voor 80-100% arbeidsongeschikt is of voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt is maar met werk tenminste een bepaald inkomen verdient komt na de LGU in de loonaanvullingsuitkering (LAV). Die is ook 70% van het oude loon. De inkomsten worden van de uitkering afgetrokken maar 30% van die inkomsten blijft buiten de korting. Het totaal van inkomsten en uitkering is altijd hoger dan alleen de uitkering.

Wie duurzaam (dus blijvend) volledig arbeidsongeschikt is (80-100%) kan een IVA-uitkering krijgen. Die uitkering is 75% van het oude loon. Dat is in principe een blijvende uitkering tenzij iemand meer dan twee jaar inkomsten heeft gehad waarmee de arbeidsongeschiktheid onder de 80% komt.

Wie voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt is en na de LGU geen inkomsten heeft komt in de vervolguitkering (VVU). Deze uitkering is een percentage van het wettelijk minimumloon (en dus niet meer van het oude loon). Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Gaat iemand alsnog aan het werk dan worden kortingsregelingen toegepast waarbij weer 30% van de inkomsten buiten beschouwing blijft. Bij een bepaald niveau van inkomsten kan iemand dan alsnog in de LAV komen. Dit is altijd gunstiger dan de VVU.

Niet eens met de beslissing?

Als UWV een beslissing neemt over de WIA-uitkering wordt dat altijd schriftelijk meegedeeld. Als u het niet eens bent met die beslissing moet binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend (of een beroepschrift als de bezwaarprocedure afgelopen is). Voor een bezwaarschrift kunt u overigens ook al een advocaat inschakelen; daar hoeft u niet mee te wachten tot een eventuele procedure bij de rechtbank. Belt u mij vrijblijvend om te overleggen over de mogelijkheden!

Meer over de procedures tegen beslissingen van UWV leest u hier.