Ziektewetuitkering

De Ziektewet is een uitkeringsregeling voor een aantal specifieke groepen. De belangrijkste zijn:

  • Tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan (waaronder ook uitzendkrachten)
  • WW’ers die ziek worden
  • Zwangere werkneemsters en personen in loondienst die orgaandonor zijn
  • Werknemers die gebruik kunnen maken van de ‘no riskpolis’.

De tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat wordt door de werkgever bij UWV gemeld en kan aansluitend een Ziektewetuitkering krijgen. UWV gaat wel zelf vaststellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid voor het oude werk. De uitkering is in principe 70% van het oude loon.

Eerstejaarsherbeoordeling Ziektewet

Bijzonderheid is dat na een jaar arbeidsongeschiktheid bekeken wordt of de Ziektewetuitkering wordt voortgezet (de Eerstejaarsherbeoordeling Ziektewet). Bij die beoordeling gaat het er niet meer alleen om of iemand het oude werk nog kan doen maar ook of iemand geschikt is voor ander werk. Er wordt dan een vergelijking gemaakt tussen het oude uurloon en het uurloon dat iemand in ander werk nog kan verdienen. Kan deze persoon volgens het UWV nog tenminste 65% verdienen van zijn oude loon dan wordt de Ziektewetuitkering gestopt. Er kan dan een WW-uitkering aangevraagd worden.

Zieke WW’ers

Degene die een WW-uitkering heeft en ziek wordt, kan zich ziek melden. De WW wordt dan nog maximaal drie maanden voortgezet en daarna omgezet in Ziektewetuitkering. Ook voor deze groep geldt dat na een jaar arbeidsongeschiktheid een beoordeling wordt gedaan of de Ziektewetuitkering wordt voortgezet (Eerstejaarsherbeoordeling Ziektewet). Zie daarvoor de vorige alinea.

Niet eens met de beslissing van UWV?

De beoordelingen na een jaar ziekte zijn inhoudelijk vergelijkbaar met WIA-beoordelingen. Als u het er niet mee eens bent dat de Ziektewetuitkering wordt gestopt en u (weer) in de WW komt moet binnen twee of zes weken een bezwaarschrift worden ingediend (of binnen zes weken een beroepschrift als de bezwaarprocedure afgelopen is). U kunt mij vrijblijvend bellen om te overleggen hoe ik u daarbij kan helpen. U kunt ook al een advocaat inschakelen voor de bezwaarprocedure dus dat hoeft niet te wachten tot een eventuele procedure bij de rechtbank!

Ook over de andere twee genoemde groepen kan UWV beslissingen nemen waartegen een bezwaarschriften of een beroepschrift moet worden ingediend. Ook daarvoor geldt dat u altijd kunt bellen voor advies.

Meer over de verschillende juridische procedures vindt u hier.